SABINA SPIELREIN
I WCZESNE PIONIERKI
PSYCHOANALIZY


Konferencja międzynarodowa

3-5 września 2020

Warszawa

Pałac Staszica, Nowy Świat 72

kontakt: spielrein@spielreinassociation.org


Opłata konferencyjna:

65 EUR / 280 PLN (do 1 lutego 2020, potem 80 EUR / 340 PLN)

40 EUR / 170 PLN dla studentów i kandydatów instytutów psychoanalitycznych (do 1 lutego 2020, potem 60 EUR / 245 PLN)


Opłata konferencyjna obejmuje:


udział w konferencji, udział w kuratorskim oprowadzaniu po Podziemnym Archiwum Getta Warszawy, udział w nocnym spacerze z przewodnikiem po terenie dawnego Getta, materiały, bankiet powitalny, dwie przerwy obiadowe przerwy kawowe. 

Opłata nie obejmuje uroczystej kolacji. Jeśli chcieliby Państwo w niej uczestniczyć, proszę doliczyć dodatkowe 35 EUR / 150 PLN​ do opłaty konferencyjnej.

 


Opłatę można uiścić przelewem na konto: 

Międzynarodowe stowarzyszenie na rzecz badań nad Sabiną Spielrein

Nr konta: 18 1140 2004 0000 3502 7872 1243

Adres: Aleje Ujazdowskie 16/54, 00-478 Warszawa

z dopiskiem "Konferencja kwiecień 2020. Imię nazwisko"

lub za pośrednictwem PayPala:

Rejestracja na konferencję odbywa się na podstawie dokonanej wpłaty.

Proszę pobrać i wypełnić formularz rejestracyjny, jeśli potrzebują Państwo potwierdzenia rejestracji i przesłać go na adres: spielrein@spielreinassociation.org.

Zasady rezygnacji:

 

Rezygnacja z uczestnictwa na minimum miesiąc przed rozpoczęciem konferencji

(do 4 marca 2020 r.) - zwrot 100% kosztów pomniejszony o koszt przelewu bankowego lub przelewu za pośrednictwem PayPala.

Rezygnacja z uczestnictwa na minimum 14 dni przed rozpoczęciem konferencji

(w dniach 5-17 marca 2020 r.) - zwrot 50% kosztów pomniejszony o koszt przelewu bankowego lub przelewu za pośrednictwem PayPala.

Rezygnacja z uczestnictwa na mniej niż
 14 dni przed rozpoczęciem konferencji

(po 18 marca 2020 r.) - nierefundowalny. 

Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Badań nad Sabiną Spielrein 

 

Aleje Ujazdowskie 16/54
00-478 Warszawa

 

 

Tel: 0048798732225

E-mail: spielrein@spielreinassociation.org

© 2017 by klara naszkowska