SABINA SPIELREIN
I WCZESNE PIONIERKI
PSYCHOANALIZY


Konferencja międzynarodowa

2-4 kwietnia 2020

Warszawa

Pałac Staszica, Nowy Świat 72

kontakt: spielrein@spielreinassociation.org


Opłata konferencyjna:

65 EUR / 280 PLN (till Feb. 1, 2020, then 80 EUR / 340 PLN)

40 EUR / 170 PLN for university students and Psychoanalytic Institutes candidates (till Feb. 1, 2020, then 60 EUR / 245 PLN)


Opłata konferencyjna obejmuje:


udział w konferencji, udział w kuratorskim oprowadzaniu po Podziemnym Archiwum Getta Warszawy,  udział w nocnym spacerze z przewodnikiem, materiały, przerwy kawowe, dwie przerwy obiadowe. 

Opłata nie obejmuje uroczystej kolacji. Jeśli chcieliby Państwo w niej uczestniczyć, proszę doliczyć dodatkowe 35 EUR / 150 PLN​ do opłaty konferencyjnej.

 Opłatę można uiścić przelewem na konto: 

Międzynarodowe stowarzyszenie na rzecz badań nad Sabiną Spielrein

Nr konta: PL18 1140 2004 0000 3502 7872 1243

Adres: Aleje Ujazdowskie 16/54, 00-478 Warszawa

BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

SORT CODE: 11402004

z dopiskiem "Konferencja kwiecień 2020. Imię nazwisko"

lub przez PayPal:

Rejestracja na konferencję odbywa się na podstawie dokonanej wpłaty.

Proszę pobrać i wypełnić formularz rejestracyjny, jeśli potrzebują Państwo potwierdzenia rejestracji i przesłać go na adres: spielrein@spielreinassociation.org.

Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Badań nad Sabiną Spielrein 

 

Aleje Ujazdowskie 16/54
00-478 Warszawa

 

 

Tel: 0048798732225

E-mail: spielrein@spielreinassociation.org

© 2017 by klara naszkowska